Ya Samed ismi Şerifi Duası ve Hikmeti

YA SAMED ismi şerifinin duasını sıkıntılı zamanlarda gam keder zaruret anında okuyan kimseye cenab-ı hak selamet refah ve sürur ihsan buyurur. Bu duayı her gün okuyan kimse ömür boyunca açlık elemine düşmek açlık çekmez...

Okunacak Dua:

*Bismillahirrahmanirrahim ya samedu entellezi yasmedü ileyke filhavayici valemülteci ileyke filkürbi veşşedaidi ve entellezi tu'tıy ve temme'u min fadlike avaidel avaidi es'elüke bistıgnaike an halkike veftikaarihim ileyke en tec'aleni bi maksadil ıbadi filmuhimmati ve en tecri ala lisan ve yedeyi kazahe.el hacati ve ta'sımni minel mubikaati inneke ente deliylül hayrati*
Previous
Next Post »