Ya Ahir Esması ve Fazileti

YA AHİR (801 defa) : En son, ebedi, varlığının sonu olmayan, her şeyden sonra varlığı devam eden.

- Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır.
- Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar.
- Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır.


Sonraki Konu - Esma Okumadan Önce Okunacak Dua

Salat-ı Tefriciye Okuma Usulü ve Formülleri

Salat-ı Tefriciye Okuma Usulü ve Formülleri 

Salat-ı Tefriciye okuyacak kişi öncelikle 5, 10 veya 25 kere ''Estağfirullah el-Azim ve etübü ileyh'' diye tövbe istiğfar eder. 

Sonra '' Euzu-Besmele'' ile ''İnnallahe ve melaiketehü yüsallune alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima''ayetini okur. Sonra kalbi ve dili ile istenilen şey için niyet eder ve Salat-ı Tecrifiye'yi okumaya başlar. Eger kendisi bilmiyor ve okumaya gücü yetmiyorsa başka birine vekaleten de okutabilir. 

Önemli ve Etkili Dua

Önemli ve Etkili Dua

Aşağıdaki dua cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede 1900 kere okunursa istenen dilekler eğer bir başkasının kötülüğünü yol açmıyorsa gelecek cumartesi gününe kadar gerçekleşir. 

*fe in tevellev fe kul hasbiyellahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arsil aziym*

Evham ve Vesveseden Korunmak için

Eğer sürekli  evham ve vesvese içindeyseniz aşağıdaki duayı ne zaman evhamlansanız ve içinize vesvese düşse 7 defa okumak içinizde ki evham ve vesveseyi dindirecektir.

Okunuşu ve Anlamı


''Amentü billahi ve rusülihi Hüve’l Evvelü ve’l Ahirü ve’z Zâhirü ve’l Bâtınü ve Hüve bi külli şey’in Aliym.''
 ''Öncesi ve sonrası olmayan, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen Allâhü Teâlâ’ya ve O’nun peygamberine inandım.''

Mutsuzluk ve Huzursuzluk için Dua

Mutsuzluk ve Huzursuzluk için Dua - Mutsuzluktan Kurtulmak için Dua


Eğer kendinizi sürekli mutsuz huzursuz ve hiçbir iş yapamayacak kadar bitkin ve yorgun 

her şeyden vazgeçmiş hissediyorsanız aşağıdaki duayı okumak iyi gelecektir.


Duanın Okunuşu ve Meali


*Yâ imâde men lâ imâde lehu!

Ey dayanağı olmayanın dayanağı!


*Yâ senede men lâ senede lehu! 
Ey birikimi olmayanın birikimi! 

Ali İmran Suresi Okunuşu ve Meali

Ali İmran Suresi Okunuşu - Meali - Anlamı Türkçesi

Bismillâhirrahmânirrahîm


3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm.
Elif lâm mîm.


3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).
Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).

Bakara Suresi Okunuşu ve Meali

Bakara Suresi Okunuşu - Meali - Anlamı - Türkçesi

Bismillâhirrahmânirrahîm 


2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim.
Elif, Lâm, Mim.

2/BAKARA-2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
İşte bu Kitap ki, O'nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Din